công ty cổ phần công nghệ phần mềm ánh dương

  • Share:

Thông tin chi tiết

Hệ thống phần mềm quản lý y tế bao gồm các phân nhánh là: phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý phòng khám, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý khám sức khoẻ, phần mềm quản lý tiêm chủng,...

Công ty đang tuyển