công ty cổ phần gonsa

  • Share:

Thông tin chi tiết

Sứ mệnh Hướng đến những sản phẩm có giá trị: Chất lượng, hiệu quả, an toàn... Dịch vụ hoàn hảo, mang tính giá trị đặc trưng cho từng đối tượng phục vụ. Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập tương xứng với năng lực và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. - Môi trường làm việc tại GONSA xoay quanh 03 tính từ: TRẺ + NĂNG ĐỘNG + NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Công ty đang tuyển