công ty TNHH đông nam đại thăng

  • Yêu cầu: 1. Bằng cử nhân trở lên về quản lý nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan 2.Ba năm kinh nghiệm trở lên về quản lý nhân lực 3. Quen thuộc với các quy định và chính sách về lao động và nhân sự quốc gia, và có thể làm việc thực tế 4. Có đạo đức ng
  • Email:
  • Hotline:
  • Quy mô công ty: Chưa cập nhật
  • Share: