cửa hàng giặt sấy biển xanh

  • Địa Chỉ: Cửa hàng giặt sấy Biển Xanh, 456 Nguyễn Văn Công, phương 3, Gò Vấp
  • Email:
  • Hotline:
  • Quy mô công ty: Chưa cập nhật
  • Share:

Thông tin chi tiết

  • Người Liên Hệ: quan lý
  • Số Điện Thoại: 0902638159
  • Địa Chỉ: Cửa hàng giặt sấy Biển Xanh, 456 Nguyễn Văn Công, phương 3, Gò Vấp

  • Công ty đang tuyển