Ngành cơ yếu là gì? Vài điều cần biết về ngành cơ yếu ở Việt Nam

    Thứ năm, 26/09/2019
Ngành cơ yếu là gì? Vài điều cần biết về ngành cơ yếu ở Việt Nam
Bạn đang muốn tìm hiểu về ngành cơ yếu là gì? Và muốn có cơ hội để được làm việc trong các ngành cơ yếu. Vậy bạn nên tìm hiểu về ngành cơ yếu bao gồm những điều nên quan tâm như: cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu, cùng với các chế độ, chính sách cho các đối tượng làm việc và học tập tại các ngành cơ yếu ở Việt Nam.

1. Ngành cơ yếu là gì

Để hiểu thế nào là ngành cơ yếu ta đi tìm hiểu về “hoạt động cơ yếu” là gì? Hoạt động cơ yếu là những hoạt động cơ mật của quốc gia, thuộc phạm vi lĩnh vực an ninh quốc phòng với việc sử dụng nghiệp vụ như: nghiệp vụ mật mã, nghiệp vụ kỹ thuật mật mã, và đưa ra các giải pháp có liên quan đến việc đảm bảo an toàn và bảo vệ các thông tín bí mật của nhà nước, và được một lượng lượng chuyên trách bảo vệ và đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng này.

ngành cơ yếu là gì?

“Lực lượng cơ yếu” là gì? Luật cơ yếu bản hành và có hiệu lực áp dụng năm 2011, tại điều 20 có đề cập: lực lượng cơ yếu là một trong các lực lượng  có nhiệm vụ chuyên trách của mình là bảo vệ bó mật nhà nước, và có chức năng quan trọng trọng việc tham mưu cho Đảng, nhà nước về công tác và hoạt động cơ yếu trong quá trình làm việc; Luôn đảm bảo tính tuyệt đối bí mật của thông tin, an toàn, chính xác và kịp thời mang thông tin đó để phục vụ sử lãnh đạo của Đảng, dưới sự quản lý của nhà nước, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng vũ trang của quốc gia trong mọi tình huống; có những phương án để chủ động phòng ngừa, tham gia hoạt động đấu tranh với các hoạt động thám mã gây thương hại cho nền an ninh quốc phòng của một quốc gia, và đảm bảo lợi ích của nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Qua việc đưa ra hai định nghĩa về “hoạt động cơ yếu” và “lực lượng cơ yếu” ta có thể thấy được rằng: ngành cơ yếu là một ngành đặc thù và rất quan trọng của một quốc gia trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng toàn dân thông qua việc bảo mật thông tin quan trọng cơ yếu của quốc gia đó. Làm ngành được đào tạo chuyên môn cao và khắt khe với việc tuyển chọn đội ngũ, được đào tạo các nghiệp vụ để đảm bảo cơ mật của quốc gia, sư an toàn trong các hoạt động của Đảng và nhà nước luôn được đảm bảo.

Xem thêm : Bạn đã biết sau khi học công nghệ thông tin ra làm gì chưa ???

2. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu    

2.1. Cơ cấu tổ chức ngành cơ yếu

Theo quy định tại điều 22 của bộ luật cơ yếu ban hành và có hiệu lực năm 2011 có đề cập đến cơ cấu tổ chức lực lượng cơ yếu quốc gia như sau:

+ Ban cơ quan chính phủ

+ Cơ yếu trong các bộ, ngành bao gồm như sau: Hệ thống tổ chức cơ yếu quân đội nhân dân Việt Nam; Hệ thống tổ chức cơ yếu công an nhân dân Việt Nam; Hệ thống tổ chức cơ yếu ngoại giao; Hệ thống tổ chức cơ yếu trong cơ quan Đảng, cơ quan khác của nhà nước từ trung ương đến địa phương.

+ Tổ chức cơ yếu là hoạt động cơ yếu trong cán bộ, ngành là đầu mối độc lập, dược đạt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng, và các cơ quan có thẩm quyền của Đảng; tổ chức cơ yếu cấp trên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cơ yếu và là người chịu trách nhiệm với Đảng về sự quản lý và hoạt động chuyên môn của tổ chức

+ Chính phủ là người ra quy định thành lập, giải thể các tổ chức cơ yếu đó và cơ cấu tổ chức của ban cơ yếu chính phủ.

ngành cơ yếu là gì? cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu.

2.2. Nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu

Nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu là bao gồm những nguyên tắc sau:

+ Là cơ quan được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng trực tiếp chỉ đạo hoạt động, và chỉ đạo việc quản lý thống nhất của nhà nước Việt Nam

+ Hoạt động luôn dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và hiến pháp của nước Việt Nam để bảo vệ lợi ích của nhà nước, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

+ Hoạt động dựa trên nguyên tắc tuyết đội bí mật trong các hoạt động của mình, luôn đảm bảo sự an toàn, chính xác và kịp thời các thông tin cơ mật đến Đảng Và nhà nước.

+ Hoạt động dựa trên nguyên tắc tổ chức chặt chẽ và thống nhất, phù hợp với các yêu cầu lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Chỉ huy và chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân để bảo vệ thông tin mật của quốc gia

+ Hoạt động với chế độ quản lý chuyên ngành đặc thù, và hết sức nghiêm ngặt; áp dụng khoa học mật mã tiến tiến, cũng các công nghệ kỹ thuật hiện đại để đảm bảo việc giữ bí mật và truyền thông tin mật đến Đảng và Nhà nước kịp thời.

Xem thêm : Công nghệ thông tin là gì? Học công nghệ thông tin ra làm gì?

3. Chế độ, chính sách đối với ngành cơ yếu tại Việt Nam

Chắc chắn không chỉ có thắc mắc với “ngành cơ yếu là gì?”, mà còn có những thắc mắc cần được giải đáp như chế độ và các chính sách đãi ngộ với người làm công tác trong các tổ chức cơ yếu như thế nào? 

ngành cơ yếu là gì? chế độ và chính sách của ngành cơ yếu như thế nào

* Chế độ và chính sách đối với ngành cơ yếu được quy định trong luật cơ yếu năm 2011, tại điều 33 quy định như sau: 

+ Người làm công tác khác trong các tổ chức cơ yếu của chính phủ như: quân nhân, lực lượng công an nhân dân thì được lương các chế độ về tiền lương hàng tháng và phụ cấp cho họ, cùng các chế độ chính sách theo quy định đối với quân đội nhân dân Việt Nam, và lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

+ Những người đang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu của chính phủ nhưng không phải là quân nhân hay công an nhân dân Việt Nam, sẽ được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, cùng các chế độ và chính sách như đối với công an nhân dân, viên chức của quốc phòng trong quân đội nhân dân Việt Nam sẽ được miễn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo quy định của pháp luật.

* Chế độ phụ cấp với đối tượng là học sinh cơ yếu được quy định như sau:

+ Đối tượng học sinh cơ yếu là quân nhân, Công an nhân dân Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học hoặc trung học kỹ thuật về mật mã sẽ được xét phong hoặc thăng quân hàm cho đối tượng theo quy định của ngành

+ Đối với học sinh cơ yếu không phải là công an nhân dân hay quân nhân thì được hưởng chế độ như sau: 1, nếu đối tượng đang hưởng chế độ phụ cấp sinh hoạt, sẽ được hưởng chế độ phụ cấp bằng cấp bậc quân hàm của một binh nhì; đưởng hưởng chế độ về lượng ăn, mặc như quy định; được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm bảo vệ cơ mật mật mã mức 0,1 so với lương tối thiểu; sau khi ra trường tùy theo trình độ đào tạo được bổ nhiệm và các chức danh phù hợp và hưởng chế độ lương theo chức danh đó; và được nâng lương thường xuyên đối với các đối tượng làm công tác cơ yếu học tập tại học viên kỹ thuật mật mã; khi ra trường chưa được phân công công tác thì chưa được xếp lương; 2, đối với học sinh đang hưởng lương thì chế độ phụ cấp theo hướng dẫn và dduocj hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ cơ mật mật mã; 3, đối với học sinh ngoài ngành nhưng được tuyển vào làm tại các cơ quan cơ yếu của chính phủ cũng được hưởng lương và sinh hoạt phí phù hợp với chức danh được bổ nhiệm; 4,Với đối tượng là công chức viên chức ngoài ngành cơ yếu, được tuyển dụng vào họp tập tại các ngành cơ yếu thì vẫn được hưởng mức lương đang được hưởng đó, sau khi được bổ nhiệm chức danh thì lương được hưởng theo chức danh đó;

* Được tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại thông tư số 70/2015/NĐ-CP, ở điều 2 có đề cập về những đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như sau:

+ Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, kể cả hạ sĩ quan và binh sĩ đang tại ngũ vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế này.

+ Người làm các công tác cơ yếu đang công tác tại Ban cơ yếu của chính phủ

+ Người làm các công tác cơ yếu đang làm việc tại các cơ quan bộ, ngành, địa phương có sử dụng cơ yếu đều được hưởng chính sách này.

+ Học viên cơ yếu được hưởng các sinh hoạt phí lấy từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách đãi ngộ với học viên là quân nhân Việt Nam

Qua chia sẻ của timvieclamthem.vn sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quan và những điều cần biết về ngành cơ yếu, cũng như hiểu được ngành cơ yếu là gì?