trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam

  • Số 42 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Email:
  • Hotline:
  • Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên
  • Share:

Thông tin chi tiết

Trung tâm hoạt động Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam VCPMC hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý tập thể dựa trên các nguyên tắc cơ bản: Phi lợi nhuận Hoạt động không nhằm kinh doanh sinh lợi nhuận mà vì mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc. Minh bạch Minh bạch về thông tin và tài chính. Chính xác Lưu trữ dữ liệu tác giả - tác phẩm chính xác; theo dõi và quản lý chính xác việc sử dụng tác phẩm; phân phối chính xác tiền bản quyền tới các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Hiệu quả Sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất có thể. Tham khảo thêm: http:// vcpmc.org / vcpmc /

Công ty đang tuyển