Thông tin ứng viên: Nguyễn Thị Hoa

Hiển thị thông tin chi tiết của ứng viên trên website

Về Nguyễn Thị Hoa

  • Lương Thỏa thuận
  • Cấp bậc Chưa cập nhật
  • Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Giới tính Chưa cập nhật
  • Ngành nghề Xuất,nhập khẩu
  • Học vấn Chưa cập nhật
  • Địa chỉ Định Công
  • Nơi làm việcHà Nội
  • Ngày sinh01/01/1970

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật